Samma Storlek på Alla Attefallshus | Nya Regler, Nya Möjligheter

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/lagandringar-i-pbl-1-augusti-20202/

Gå till Länken

August 2, 2020

Samma Storlek på Alla Attefallshus | Nya Regler, Nya Möjligheter

Enligt lagändringen gjordes i plan- och bygglagen, PBL den 1 augusti 2020:"Alla bygglovsbefriade komplementbostadshus och komplementbyggnader till ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallshus, får…

1 Minute Read