STÖRRE ATTEFALLSHUS | NYA REGLER, NYA MÖJLIGHETER


Attefallshus kan vara antingen komplementbostadshus eller komplementbyggnad.

“Från och med 1 mars 2020 får attefallshus som är komplementbostadshus ha en byggnadsarea på högst 30,0 m2 istället för som tidigare 25,0 m2.”
(PBL Kunskapsbanken, “Större komplementbostadshus från 1 mars 2020”, senast uppdaterad 2020.03.01, hämtad 2020.03.29)

Komplementbostadshus innebär att det kan vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus medan Komplementbyggnad syftar på exempelvis förråd, gäststuga, garage, växthus m m.

Här kan du läsa mer om Attefallshus


Publicerad: mars 29, 2020