Metapia Studio är en arkitekt- och designstudio som integrerar arkitektur och grafisk design i olika skalor i olika sammanhang.
Studion är baserad i Göteborg, Sverige, leds av Arezoo Akbarvand och är verksam inom branscher i både Västra Götalands- och Hallandsregionen.

Metapia Studios projekt sträcker sig inom arkitektur från bostäder till publika byggnader och utförs i nära samarbete med Bostadslyftet AB.
Inom grafisk design och kommunikation erbjuder vi allt från grafiska profiler och identitet, logotyper och infografik, webbplatser och annonser till nyhetsbrev, mässmaterial och företagspresentation samt online magasin.

Metapia använder sig av kreativa metoder samt innovativa verktyg för att bemöta sina kunders krav med långsiktigt hållbara lösningar
med syfte att skapa värdeskapande miljöer och att öka kvaliteten i samtliga moment av processen.

ARKITEKTRÅDGIVNING

Tänker ni att bygga nytt hus, bygga om- eller bygga till?
Vi hjälper er med att tolka detaljplanen för att ta reda på vad ni får bygga på er tomt.
Genom att lyssna aktivt på era behov definierar vi uppdraget tillsammans så att ni kan ha bättre koll på hela processen.
Kontakta oss för att få skräddarsydda tips och råd helt kostnadsfritt.

SKISS

Era behov och önskemål tillsammans med vår ambition leder oss att ser över möjliga lösningar och ta fram det första genomtänkta skissförslaget.
Förslaget presenteras i form av digitala planritningar samt 3D-bilder så att ni kan granska ert projekt i dess helhet från olika vinklar.

UTVECKLING

Vår mission är att uppfylla alla era förväntningar på det bästa möjliga sätt.
Just på grund av detta är er återkoppling oerhört värdefullt för att driva projektet vidare.
Så anpassar vi förslaget och vidareutvecklar det tills ni är helt och hållet nöjda med idéskissen.

BYGGLOVSRITNINGAR

När ni är helt tillfredsställda med utformning av ert projekt börjar vi med att upprätta samtliga ritningar som ska ingå i bygglovsansökan.
Nu är det dags att ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Vi hjälper er med att fylla i och skicka in bygglovsansökan.
Under ansökningsprocessen är vi med er för att ta hand om kompletterande handlingar ifall de kommer att efterfrågas av stadsbyggnadskontoret.

GRAFISK DESIGN & KOMMUNIKATION

Allt från grafiska profiler och identitet, logotyper och infografik samt webbplatser till annonser, nyhetsbrev, mässmaterial och företagspresentation samt online magasin.